ANaarZ

Wereldfilosofie

Nadat we de verschillende wijsgerige en filosofische tradities a.h.w. van binnenuit hebben onderzocht gedurende het afgelopen jaar, bespreken we ze nu gezamenlijk aan de hand van 'het wijsgerige reiskompas', hier nog eens afgebeeld. Het hele jaar door heeft dat kompas richting gegeven aan onze gezamenlijke èn eigen zoektocht door de werelden van de filosofie. Nu lichten we de daarin weergegeven hoofdthema's van de filosofie wat meer expliciet uit de verschillende denktradities om ze zo met elkaar in verband te kunnen brengen en om tevens en met name de verschillen helder voor ogen te krijgen, zodat we zien wat gemeenschappelijk is èn wat eigen is aan de Grote Wijsgerige Tradities binnen onze wereld van vandaag de dag. Kortom, we gaan de WERELDFILOSOFIE bezien door het reiskompas.


Les 1: Over de bron van de filosofie en de bronnen van de wereldfilosofie

We sluiten onze wijsgerige reis af met een overzicht van ‘de wereldfilosofie’. Dat betekent dat we terugblikken en vooruitblikken als we een begin te maken met het beantwoorden van de basisvraag: wat is wereldfilosofie?  Naast overzicht streven we, als altijd, naar inzicht. Wat houdt wereldfilosofie in? Wat zijn de bronnen van de diverse tradities en nog belangrijker wellicht: wat is de bron van alle filosofie?

2. Over de wereld, werelden en wereldbeelden.

Hier ligt de nadruk op de filosofische discipline die metafysica wordt genoemd als we bezien hoe de verschillende filosofische tradities kijken naar 'de wereld'. Wat is hun wereldbeeld? Hoe steekt de wereld in elkaar?

3. Het zelf in de wereldfilosofie.

Wat doet het zelf in de wereldfilosofie?
Wat is het zelf? Wie ben ik? Hoe wordt dit geduid in het westen? In de Islam? In India en Afrika. We ontdekken dat er vele manieren zijn om naar dat 'zelf' te kijken.

4 Doel en doelen in de filosofie en in de wereldfilosofie

Ten slotte wagen we ons aan een filosofisch begripsonderzoek t.a.v. het idee van een doel. 
Wat is een doel en wat zijn mogelijke doelen in de diverse tradities en in de wereldfilosofie? en wat betekent dat voor ons?


Favoriete citaat: 

"Ik ben een wereldburger"  Diogenes (c. 410–c. 322 v.j.g.) (d.w.z. vóór de gewone jaartelling!)


Waar en wanneer?

Avonden:

Locatie: Zandvliet Lyceum Den Haag

Woensdag 15/06/2022 - 20:00 uur.
Woensdag 22/06/2022 - 20:00 uur.
Woensdag 29/06/2022 - 20:00 uur.
Woensdag 06/07/2022 - 20:00 uur.


Middagen:

Celebesstraat 4  Den Haag "Klokhuis"

Donderdag 16/06/2022 - 14:00 uur.
Donderdag 23/06/2022 - 14:00 uur.
Donderdag 30/06/2022 - 14:00 uur.
Donderdag 07/07/2022 - 14:00 uur.


Deelnemen? 
Je kunt je het beste opgeven via de VU Den Haag HIER

Inhoudelijke vragen? 
Mail naar wijsgerigleven@mail.com of app/bel met Peter (06-16298552)

Aanbevolen literatuur: 
Julian Baggini. Hoe de wereld denkt. Een mondiale geschiedenis van de filosofie. (Ook als e-book te verkrijgen, evt 2ehands en in het Engels een stuk goedkoper).

Zie verder de literatuurverwijzingen onder 'wijsgerig leven'.

De opgegeven literatuur is nooit verplicht, wel aanbevelingswaardig. Je krijgt genoeg denkstof mee vanuit de lesoverzichten en de bijgeleverde teksten.