ANaarZ

Wijsgerige Jaargangen   

Voor het tiende achtereenvolgende jaar biedt aANZet, in samenwerking met de Volksuniversiteit Den Haag de mogelijkheid tot een kennismaking met Wereldfilosofie.

Dit gebeurt in zelfstandig te volgen cursussen die ingaan op de geschiedenis, achtergronden en de belangrijkste gedachten van het desbetreffende cultuurgebied: West en Oost. We onderscheiden periodes, stellen (universele en onderscheidende) thema's vast en we behandelen de meest representatieve, beroemde dan wel beruchte denkers. 

Elk jaar nemen we een centraal thema en per les behandelen we een subthema. Elke les bestaat uit 3 onderdelen: een historisch-filosofisch deel, een thematisch-wijsgerig en een praktisch-filosofisch deel (met wijsgerige oefeningen). Elke les krijg je een duidelijk overzicht van de desbetreffende periode uit de geschiedenis van de filosofie, met aanwijzingen die deze relateren naar je persoonlijke ontwikkeling.

Thema's van de afgelopen jaren:

Wereld-filosofie: Begin en Beginnen (2010-11)

Filosofie & Meditatie in de vier grote wijsgerige tradities (2011-12)

Filosofie als wijsbegeerte in de vier grote wijsgerige tradities (2012-13)

Keer-tijden en keer-denken in de wereld-filosofie en wijsbegeerte (2013-14)

De geschiedenis van de filosofie als spiegel van de persoonlijke ontwikkeling (2014-15)

Wat is wijsheid? Wie is de mens? Kantelpunten in persoonlijk leven en in de filosofie (2015-16)

 De (verborgen) geschiedenis van de filosofie (2016-17)

Filosofie en Spiritualiteit in de Wereldfilosofie (2017-18)

Wereldreis door de filosofie (2018-19)

Vragender-wijs op reis door de geschiedenis van de wereldfilosofie (2019-20)

De praktijk van het wijsgerige leven in de Wereldfilosofie 2020-21

De wijsgerige reis als centrale metafoor blijft gehandhaafd, zodat de Jaargang nu als jaarthema 'Reis door de werelden van de filosofie' heeft, maar dit wordt nu aangevuld en uitgebreid met de Wijsgerige Jaargang 2.0 waarin de praktijk centraal staat: de centrale vraag hier is: 

hoe kunnen we heden ten dage vorm geven aan het (ons!) wijsgerige leven?