ANaarZ


De Wijsgerige Jaargang 2023-24:

Ook het komende jaar gaan we (voor de dertiende, achtereenvolgende keer) op reis door de wereldfilosofie. We bezoeken en onderzoeken de Europese, Chinese, Indiase en Boeddhistische, de Islamitische en de Afrikaanse cultuur en filosofie. Ook nu zal er weer een zekere nadruk liggen enerzijds op de relatie tussen 'de filosofie' en de specifieke cultuur waarbinnen deze is ontstaan, anderzijds op de relatie tussen de geschiedenis van de filosofie als spiegel voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling. We geven een overzicht van het rijke spectrum aan vormende ideeën die ten grondslag liggen aan de diverse culturen en het belang dat deze hebben voor ons, wereldburgers. We beginnen onze reis in het Avondland, reizen dan naar het Nabij Oosten, om in het Nieuwe Jaar Het Verre Oosten (India, China en Japan) en tot slot Afrika te exploreren. Jaargangers krijgen desgewenst  persoonlijke reisbegeleiding van de docent.

"In één jaar gaat een wereld aan filosofie voor je open!"


Meer info? 

Mail naar wijsgerigleven@mail.com