ANaarZWELKOM bij aANZet


aANZet richt zich op onderzoek naar en toepassing van filosofie, meditatie en kritisch denken binnen onderwijs, organisaties en het eigen leven. 

 

aANZet staat voor het geven van een aanzet tot wijsgerig leven, het aan zet laten komen van de wijsgeer in ons en het begaan van een wijsgerige weg: van A Naar Z, middels:


De School voor Wijsgerig Leven

cursussen, lezingen, dialoog-organisatie en de Wijsgerige Verdiepingsdagen


de Wijsgerige Jaargang 

een jaar lang Wereld-filosofie en Zelf filosoferen


Wijsgerige Coaching en Praxis-opbouw 

koers bepalen & leven naar je waarden 


Wijsgerig-meditatieve Retraites

filosoferen en mediteren ---------------------------------------------------------     aANZetten    -------------------------------------------aANZet werkt op dit moment aan het vernieuwde jaarprogramma, om te beginnen:

de Wijsgerige Jaargang 2022-23, een jaar lang filosofie en filosoferen, die we opnieuw in zijn geheel gaan geven, twee keer per week.

Nu, voor het eerst ook geheel ONLINE! (op de dinsdagavonden, live op donderdagmiddagen)

Je kunt je niet meer opgeven voor het geheel, wel voor verschillende onderdelen.

ZIE HIER voor de gehele Jaargang

Per onderdeel: we zijn begonnen met de westerse filosofie, zie HIER  (twee keer VOLGEBOEKT)

Je kunt je nog wel opgeven voor het (ook goed zelfstandig te volgen) onderdeel: 

de Islam en Islamitische filosofie (zie HIER)


DE WIJSGERIGE VERDIEPINGSDAGEN (WEST) zijn ingepland! 

Zie HIER

Je kunt je inschrijven door te mailen naar: info@anz.nu

Of neem contact op met Peter en app naar 06-16298552


aANZet: voor een aanzet tot wijsgerig leven, van A Naar Z


aANZet 


Peter van Hooft

socratisch boeddholoog

Contact: info@anz.nu

06-16298552


Een socratische boeddholoog?

Wat is dat?  

"Bestaat dat wel?" vroeg laatst weer iemand, en jawel ...

Deze vernieuwde website is gepubliceerd in 2015 en is weer bijgewerkt op 24 september 2022