ANaarZ


aANZet:

aANZet-gever: Peter van Hooft 

Linked-In

Facebook

Twitter


Partners:

Vereniging voor Filosofische Praktijk

Deze vereniging (waarvan ik bestuurslid (voorzitter) en praktijkvoerend lid ben) organiseert studiedagen, seminars en intervisiedagen voor praktiserende filosofen en belangstellenden. 

VU Den Haag
Prachtige onderwijsinstelling. Waar anders kun je kennismaken met zo ongelooflijk veel talen en cultuurstudies? Met hen organiseer ik al weer heel wat jaren mijn Wijsgerige Jaargang.

Het Nieuwe Trivium. Filosoferen in Organisaties. 
Dialectica, retorica en grammatica. Met als vierde, de vrije kunst bij uitstek: contemplatie.  Zie op hun website 'Scholing' en dan: Zwijgen en Spreken, wat verwijst naar sinds 1999 gezamenlijk georganiseerde wijsgerig-meditatieve retraites. Samen met Erik Boers, vriend, denkgenoot en begeleider van denkgesprekken.

De gemeente Zoetermeer, waar ik als Buitengewoon ambtenaar vorm geef aan 'wijsgerige huwelijken' 

Hofstede Insights Enabling Global Effectiveness. Organisatie die het werk van prof. Hofstede: Software of the Mind, aangaande de 6 culturele dimensies uitwerkt en toepast. Met enige regelmaat geef ik lezingen en workshops rondom WERELDFILOSOFIE: filosofie als denkachtergrond van de verschillende culturele dimensies. 

Creathos, School voor Creatieve Filosofie. Met en van Saskia van der Werff. Denkgenoot in het filosoferen met speelse noot. Zie HIER voor de link naar 'Filosofische Vaardigheden'. We delen die interesse, zoals je daar kunt zien.