ANaarZ


aANZet & Peter, met Peter aAN Zet


aANZet is in 2000 opgericht door Peter van Hooft met als doel Wijsbegeerte, opgevat als het vinden van een balans tussen 
Filosofie & Meditatie, een plek te geven binnen het onderwijs en mensbegeleiding in het algemeen, opdat een ieder kan gaan van A Naar Z.

aANZet richtte zich in eerste instantie op het onderwijs waarbinnen ik werkte (met Filosofie en Meditatie) met moeilijk opvoedbare jongeren en de goed opgevoede volwassenen die hen begeleiden: de docenten en trainers waarmee ik samen werkte. 

Hierbij liet ik me (als socratisch gespreksleider en als boeddholoog) vooral inspireren door het erfgoed van Socrates & Boeddha. Door de jaren heen leerde ik, tijdens mijn reizen en studies, steeds andere wijsgerige tradities kennen binnen de Wereldfilosofie, die ik elk jaar weer vorm geef binnen de Wijsgerige Jaargang. Deze opzet heb ik steeds verder uitgewerkt en nu biedt aANZet vooral vernieuwende, re-organiserende perspectieven. Toepasbaar in werk, organisaties en persoonlijk leven. 

Binnen aANZet ben ik werkzaam als aANZet-gever: organisator, free-lance docent, trainer, ARCHÈ-coach, begeleider in denk-processen, gespreksleider en onderzoeker, wat zich verder en inhoudelijk het best laat kenmerken door de omschrijving socratisch boeddholoog (voor zover bekend wereldwijd de enige).

In 1990 ben ik afgestudeerd te Leiden in de boeddhologie (MA boeddhistische filosofie en psychologie). Met een achtergrond in de Kunst (-academie), Groepsdynamica (psycho-drama), Meditatie (Mindfulness en vipassana) en Martial Arts (hapkido, kendo en kyudo)  heb ik, door de jaren heen, theoretische en praktische elementen uit verschillende tradities samengebracht en toegepast in coaching, trainingen, lezingen en binnen retraites. Steeds draait het om de vraag: hoe kunnen we in onze tijd een goed (wijsgerig) leven leiden? 

Elk jaar organiseer ik (sinds 2010) een Wijsgerige Jaargang waarin ik werk met een groep studenten die een jaar lang filosofie volgen en zelf filosoferen. 

Door de jaren heen heb ik een eigen vorm van wijsgerige coaching en training ontwikkeld die draait om de ARCHÈ. Het vinden, uitwerken en verdiepen van datgene waar het voor jou/jullie om draait ....

Peter is bestuurslid (voorzitter) van en praktijkvoerend lid binnen de VFP, de Vereniging voor Filosofische Praktijk in Nederland 

 voorzitter@verenigingfilosofischepraktijk.nl


Heb je vragen over de cursussen, de Wijsgerige Jaargang?
Mail naar wijsgerigleven@mail.com

Heb je vragen over ARCHE-COACHing? mail naar info@anz.nu

Voor deze, soortgelijke en alle overige vragen, app Peter op 06-16298552