ANaarZ

aANZet Peter, Peter aan zet

aANZet is in 2000 opgericht door Peter van Hooft met als doel Wijsbegeerte, opgevat als 
Filosofie & Meditatie tezamen aan zet te laten komen in het onderwijs en mensbegeleiding in het algemeen, opdat een ieder van A Naar Z kan komen.

aANZet richtte zich in eerste instantie op: moeilijk opvoedbare jongeren en de goed opgevoede volwassenen: de docenten en trainers waarmee ik samenwerkte. Hierbij liet ik me (als socratisch gespreksleider en boeddholoog) vooral inspireren door het erfgoed van Socrates & Boeddha en steeds meer ook door andere wijsgerige tradities binnen de Wereldfilosofie en van daaruit biedt aANZ nu vooral andere, re-organiserende perspectieven. Toepasbaar in persoonlijk leven en werk. 


Binnen aANZet is Peter werkzaam als aANZet-gever: organisator, free-lance docent, trainer, gespreksleider en onderzoeker, wat zich verder en inhoudelijk het best laat kenmerken door de omschrijving socratisch boeddholoog (voor zover bekend wereldwijd de enige).

Afgestudeerd in 1990 te Leiden in de boeddhologie (boeddhistische filosofie en psychologie).
Sinds 1999 werkzaam als socratisch gespreksleider. Met een achtergrond in de Vrije Kunstacademie, Groepsdynamica, Meditatie en Martial Arts, heeft hij, door de jaren heen, theoretische en praktische elementen uit verschillende tradities samengebracht en toegepast in consultancy, trainingen, lezingen en binnen retraites. Steeds draait het om de vraag: hoe kunnen we een goed (wijsgerig) leven leiden?

Peter is bestuurslid van en praktijkvoerend lid binnen de VFP
de vereniging voor Filosofische Praktijken in Nederland 


Heb je vragen?
mail naar anz@consultant.com
UA-12723506-1