ANaarZ
aANZet & Peter, met Peter aAN Zet


aANZet is in 2000 opgericht door Peter van Hooft met als doel Wijsbegeerte, opgevat als 

Filosofie & Meditatie tezamen aan zet te laten komen in het onderwijs en mensbegeleiding in het algemeen, opdat een ieder van A Naar Z kan komen.
aANZet richtte zich in eerste instantie op het onderwijs waarbinnen ik werkte met moeilijk opvoedbare jongeren en de goed opgevoede volwassenen: de docenten en trainers waarmee ik samen werkte. Hierbij liet ik me (als socratisch gespreksleider en boeddholoog) vooral inspireren door het erfgoed van Socrates & Boeddha. Door de jaren heen leerde ik steeds andere wijsgerige tradities kennen binnen de Wereldfilosofie, die ik elk jaar weer vorm geef binnen de Wijsgerige Jaargang. Deze opzet heb ik steeds verder uitgewerkt en nu biedt aANZet vooral vernieuwende, re-organiserende perspectieven. Toepasbaar in werk en persoonlijk leven. 


Binnen aANZet is Peter werkzaam als aANZet-gever: organisator, free-lance docent, trainer, gespreksleider en onderzoeker, wat zich verder en inhoudelijk het best laat kenmerken door de omschrijving socratisch boeddholoog (voor zover bekend wereldwijd de enige).


Afgestudeerd in 1990 te Leiden (MA) in de boeddhologie (boeddhistische filosofie en psychologie).

Sinds 1999 werkzaam als socratisch gespreksleider. Met een achtergrond in de Kunst, Groepsdynamica, Meditatie en Martial Arts, heeft hij, door de jaren heen, theoretische en praktische elementen uit verschillende tradities samengebracht en toegepast in consultancy, trainingen, lezingen en binnen retraites. Steeds draait het om de vraag: hoe kunnen we in onze tijd een goed (wijsgerig) leven leiden? 


Peter is bestuurslid (voorzitter) van en praktijkvoerend lid binnen de VFP, 

de Vereniging voor Filosofische Praktijken in Nederland 

 voorzitter@verenigingfilosofischepraktijk.nl


Heb je vragen?
mail naar anz@consultant.com
UA-12723506-1