Home

WELKOM
bij
aANZet

aANZet

Voor individu, groep en organisatie

ANZ zet aan tot wijsgerige reflectie

ANZ laat de wijsgeer aan zet komen

ANZ begaat de weg: van A Naar Z

Wijsgerige Coaching

Wijsgerige aANZet-coaching houdt in: een intensieve, persoonlijke begeleiding bij persoonlijke, dan wel professionele situaties die daarom vragen. De begeleiding vindt plaats vanuit een wijsgerig kader. We werken met wijsgerig-meditatieve oefeningen en een wijsgerige vragenmethodiek. Je leert deze middelen ook toe te passen. Zo bouw je een eigen wijsgerige praxis op, waarbij je je doel scherp kunt stellen, dit in overeenstemming kunt brengen met je wereld- en zelf-beeld, je weet hoe je kunt herbronnen en wat je nu te doen staat. Leven naar wat waardevol is. Voor jou.


Meer weten? Klik HIER

de Wijsgerige Jaargang

Een jaar lang filosofie leren en zelf leren filosoferen in groepsverband. Samen op reis door de wereldfilosofie. Ook het komende jaar gaan we weer (voor de dertiende , achtereenvolgende keer) een jaar lang op reis door de wereldfilosofie. We bezoeken en onderzoeken de Europese, Islamitische, Indiase en Boeddhistische, de Chinese, en de Afrikaanse cultuur en filosofie. We sluiten af met een overzicht van het geheel: de wereldfilosofie. Deze onderdelen zijn ook los van elkaar te volgen. We leggen een zekere nadruk enerzijds op de relatie tussen 'de filosofie' en de specifieke cultuur waarbinnen deze is ontstaan, anderzijds op de relatie tussen de geschiedenis van de filosofie als spiegel voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling. We geven een overzicht van het rijke spectrum aan vormende ideeën die ten grondslag liggen aan de diverse culturen en het belang dat deze hebben voor ons, wereldburgers. We beginnen onze reis in het Avondland, reizen dan naar het Nabij Oosten, om in het Nieuwe Jaar Het Verre Oosten (India, China en Japan) en tot slot Afrika te exploreren. 


Meer weten? Klik HIER

Wijsgerige retraites

Een belangrijk onderdeel van het wijsgerige leven is het nemen van Vrije Ruimte en Vrije Tijd. Dit doe ik samen met Erik Boers. (Erik is één van de pioniers van het Socratische Gesprek en begeleidt denkgesprekken.) Nu al meer dan 20 jaar gaan we, twee keer per jaar, 'in retraite'. Binnen deze wijsgerige retraites spelen filosofie en meditatie een grote rol  Ze vinden plaats in een klooster. Wijsgerige gesprekken en aandachts-meditaties bepalen het verstilde kloosterritme van de dag. Daarom noemen we onze retraites Zwijgen en Spreken. We werken vanuit een specifiek wijsgerig-spiritueel thema en lezen een daarbij aansluitende filosofisch-meditatieve tekst, we doen aan yoga en er wordt gewandeld. Daarnaast organiseer ik op aanvraag ook wijsgerige retraites op andere momenten.


Meer weten? Klik HIER

Laatste Nieuws


Wil je meteen zien wat zo de komende tijd aan zet komt? Klik dan HIER

aANZet-gever

aANZet is in 2000 opgericht door Peter van Hooft, socratisch boeddholoog,  met als doel Wijsbegeerte,  Filosofie & Meditatie, een plek te geven binnen onderwijs en mensbegeleiding, opdat een ieder kan gaan van A Naar Z. aANZet richtte zich in eerste instantie op het onderwijs waarbinnen ik werkte: met moeilijk opvoedbare jongeren en de over het algemeen goed opgevoede volwassenen die hen begeleiden: de docenten en trainers waarmee ik samen werkte. Hierbij liet ik me (als socratisch gespreksleider en als boeddholoog) vooral inspireren door het erfgoed van Socrates & Boeddha. Door de jaren heen leerde ik, tijdens mijn reizen en studies, steeds meer en ook heel andere wijsgerige tradities kennen binnen de Wereldfilosofie, die ik, sinds 2010  elk jaar weer vorm geef binnen 'de Wijsgerige Jaargang'. Deze opzet heb ik steeds verder uitgewerkt en nu biedt aANZet vooral vernieuwende, re-organiserende perspectieven. Toepasbaar in werk, organisaties en persoonlijk leven. Verder lezen? Klik HIER


ARCHÈ
Archè betekent: beginpunt ofwel aANZet en is een oud Grieks woord dat door de eerste filosofen wordt gebruikt om aan te geven waar het volgens hen om draait in de wereld. Het duidt op de bron van al wat leeft en beweegt en is tevens datgene waarnaar alles terugkeert. Met het zoeken naar de archè begint volgens Aristoteles de filosofie. In analogie daarmee en in overeenstemming met het idee dat de geschiedenis van de filosofie een spiegel vormt voor elk hedendaags denken, begint ons eigen filosoferen met het overdenken van wat voor ons belang heeft en wat waardevol is. Zo ontdekken deelnemers hun eigen ARCHÈ. Sinds een paar jaar leid ik ook trainers en coaches op in deze techniek.


Meer weten? Klik HIER

Interesse?

Op zoek naar een aANZet?

Wil je meer weten van de mogelijkheiden?

Dan kun je je gegevens hiernaast invullen en nemen we contact met je op.