ANaarZWelkom op de website van aANZet

aANZet richt zich op onderzoek naar en toepassing van filosofie, meditatie en kritisch denken, binnen onderwijs, organisaties en het eigen, persoonlijke leven. 

 


aANZet staat voor het geven van een aanzet tot wijsgerig leven, het aAN Zet laten komen van de wijsgerige mens en het begaan van een wijsgerige eigen wijze weg: van A Naar Z, middels:De school voor wijsgerig leven

cursussen, lezingen, dialoog-organisatie en de Wijsgerige Verdiepingsdagen


de Wijsgerige Jaargang (1.0 en nu dan ook 2.0!)

een jaar lang Wereld-filosofie en Zelf filosoferen


Wijsgerige Coaching en Praxis-opbouw 

koers bepalen & houden 


Wijsgerig-meditatieve Retraites

drie dagen filosoferen en mediteren 


aANZet: een aanzet tot wijsgerig leven, van aNaarZ


aANZet 

drs. Peter van Hooft

socratisch boeddholoog

Contact: info@anz.nu

06-16298552


Een socratische boeddholoog?

Wat is dat?  

"Bestaat dat wel?"

Deze vernieuwde website is gepubliceerd in 2015 en is weer bijgewerkt op 15 oktober 2020 

UA-12723506-1