ANaarZWELKOM bij aANZet


aANZet richt zich op onderzoek naar en toepassing van filosofie, meditatie en kritisch denken binnen onderwijs, organisaties en het eigen leven. 

 

aANZet staat voor het geven van een aanzet tot wijsgerig leven, het aan zet laten komen van de wijsgeer in ons en het begaan van een wijsgerige weg: van A Naar Z, middels:


De School voor Wijsgerig Leven

cursussen, lezingen, dialoog-organisatie en de Wijsgerige Verdiepingsdagen


de Wijsgerige Jaargang 

een jaar lang Wereld-filosofie en Zelf filosoferen


Wijsgerige Coaching en Praxis-opbouw 

koers bepalen & leven naar je waarden 


Wijsgerig-meditatieve Retraites

filosoferen en mediteren ---------------------------------------------------------     aANZetten    -------------------------------------------


Binnen de Wijsgerige Jaargang (een jaar lang filosofie en zelf filosoferen vanuit de Wereldfilosofie) is de aandacht nu gericht op de Chinese filosofie. We geven een overzicht in 4 lessen en werken dit uit in twee Wijsgerige verdiepingsdagen.

Daarna gaan we verder met de Afrikaanse filosofie. Inschrijven is nog mogelijk. Mail naar info@anz.nu

Inmiddels is ook het derde deel van de Wijsgerige Jaargang 2.0: 'het wijsgerige leven in de Oriënt' begonnen. Wat betekent 'het goede leven'  in het oude China, India en in het boeddhisme? Hoe kunnen we dat in de praktijk van alle dag en in een eigen wijsgerige praxis toepassen? Dat gaan we wat nader bezien. Nieuwsgierig? Meer info vind je HIER of mail naar info@anz.nu

De komende Wijsgerige Retraite (Zwijgen en Spreken in ons klooster thuis) vindt ONLINE plaats van woensdag 25 mei t/m zaterdag 28 mei 2022. 

Het wijsgerige thema is STRIJD

Meer info? Mail naar info@anz.nu

Meer nieuws, vooralsnog in het kort, vind je HIER en wat meer achtergronden HIER

aANZet: geeft een aanzet tot wijsgerig leven, gaat van A Naar Z


aANZet 

drs. Peter van Hooft

socratisch boeddholoog

Contact: info@anz.nu

06-16298552


Een socratische boeddholoog?

Wat is dat?  

"Bestaat dat wel?"

Deze vernieuwde website is gepubliceerd in 2015 en is weer bijgewerkt op 28 april 2022 

53174