Partners aANZet


Partners aANZet


Partners:

Vereniging voor Filosofische Praktijk

Deze vereniging (waarvan ik gedurende een paar jaar bestuurslid (voorzitter) was en praktijkvoerend lid ben,

organiseert studiedagen, seminars en intervisiedagen voor praktiserende filosofen en belangstellenden.


VU Den Haag
Prachtige onderwijsinstelling. Waar anders kun je kennismaken met zo ongelooflijk veel talen en cultuurstudies? Met hen organiseer ik al weer heel wat jaren mijn Wijsgerige Jaargang.


Het Denklab

DenkLab is een werkgemeenschap voor vakgenoten in de praktische filosofie: professionals die ruime ervaring hebben met filosofische werkvormen in de praktijk, dus in de begeleiding van groepen of individuen. Deelnemers hebben een eigen praktijk, zijn serieus bezig met het opbouwen van een eigen praktijk of doen hun praktisch-filosofisch werk in dienstverband.


Het Nieuwe Trivium.

Filosoferen in Organisaties. Dialectica, retorica en grammatica.

Met als vierde, de vrije kunst bij uitstek: contemplatie.

We noemden dat: Zwijgen en Spreken, wat verwijst naar de sinds 1999 gezamenlijk georganiseerde wijsgerig-meditatieve retraites.

Samen met Erik Boers, vriend, denkgenoot en begeleider van denkgesprekken.

Het Nieuwe Trivium heeft nu overigens onderdak gevonden bij Comenius Leergangen


Academie voor Geesteswetenschappen

Waar ik de colleges existentiefilosofie verzorg


De gemeente Zoetermeer, waar ik als Buitengewoon ambtenaar vorm geef aan 'wijsgerige huwelijken'


Hofstede Insights

Enabling Global Effectiveness. Organisatie die het werk van prof. Hofstede: Software of the Mind, aangaande de 6 culturele dimensies uitwerkt en toepast. Met enige regelmaat geef ik lezingen en workshops rondom WERELDFILOSOFIE: filosofie als denkachtergrond van de verschillende culturele dimensies.


Creathos, School voor Creatieve Filosofie.

Met en van Saskia van der Werff. Denkgenoot in het filosoferen met speelse noot.

Zie HIER voor de link naar 'Filosofische Vaardigheden'. We delen die interesse, zoals je daar kunt zien.