7. de Wereld en de nieuwe wereldfilofieWereldfilosofie

INLEIDING

We besluiten onze wijsgerige reis door de filosofische werelden Oost en West met een overzicht van ‘de wereldfilosofie’. Dat betekent dat we terugblikken en vooruitblikken als we een begin te maken met het beantwoorden van de basisvraag: wat is wereldfilosofie?  Naast overzicht streven we, als altijd, naar inzicht. Dit bereiken we door uit te gaan van een door de docent ontworpen model.


Les 1: Over de bron van de filosofie en de bronnen van de wereldfilosofie
We sluiten onze wijsgerige reis af met een overzicht van ‘de wereldfilosofie’. Dat betekent dat we terugblikken en vooruitblikken als we een begin te maken met het beantwoorden van de basisvraag: wat is wereldfilosofie?  Naast overzicht streven we, als altijd, naar inzicht. Wat houdt wereldfilosofie in? Wat zijn de bronnen van de diverse tradities en nog belangrijker wellicht: wat is de bron van alle filosofie?

2. Over de wereld, werelden en wereldbeelden.

Hier ligt de nadruk op de filosofische discipline die metafysica wordt genoemd als we bezien hoe de verschillende filosofische tradities kijken naar 'de wereld'. Wat is hun wereldbeeld? Hoe steekt de wereld in elkaar?

3. Het zelf in de wereldfilosofie.

Wat doet het zelf in de wereldfilosofie?
Wat is het zelf? Wie ben ik? Hoe wordt dit geduid in het westen? In de Islam? In India en Afrika. We ontdekken dat er vele manieren zijn om naar dat 'zelf' te kijken.

4 Doel en doelen in de filosofie en in de wereldfilosofie

Ten slotte wagen we ons aan een filosofisch begripsonderzoek t.a.v. het idee van een doel. 
Wat is een doel en wat zijn mogelijke doelen in de diverse tradities en in de wereldfilosofie? en wat betekent dat voor ons?


Reacties deelnemers:

“Dit geeft een mooi en helder overzicht van het geheel van wereldfilosofie.”

“Door de heldere structuur begrijp ik de samenhang tussen de verschillende filosofieën nu veel beter.”


Favoriete citaat: 

"Ik ben een wereldburger"  Diogenes (c. 410–c. 322 v.g.j.) (d.w.z. vóór de gewone jaartelling!)Wanneer?


ONLINE

1: dinsdag 18 jun 2024 - 20:00
2: dinsdag 25 jun 2024 - 20:00
3: dinsdag 2 jul 2024 - 20:00
4: dinsdag 9 jul 2024 - 20:00


LIVE

1: donderdag 20 jun 2024 - 14:00
2: donderdag 27 jun 2024 - 14:00
3: donderdag 4 jul 2024 - 14:00
4: donderdag 11 jul 2024 - 14:00Deelnemen? Vragen? 
Mail naar wijsgerigleven@mail.com of app/bel met Peter (06-16298552)

Aanbevolen literatuur: 
Julian Baggini. Hoe de wereld denkt. Een mondiale geschiedenis van de filosofie.

(Ook als e-book te verkrijgen, evt 2ehands en in het Engels een stuk goedkoper).

Zie verder de literatuurverwijzingen onder 'de school voor wijsgerig leven'.


P.S. De opgegeven literatuur is nooit verplicht, wel aanbevelingswaardig. Je krijgt genoeg denkstof mee vanuit de lesoverzichten en de bijgeleverde teksten.