Laatste Nieuws


Laatste NIEUWS


Heidegger and Sunyata


Honoured by the invitation to deliver a contribution to the International Online Conference, organized by the European Centre for Heidegger Studies, on Heidegger and the non-Western Tradition Thinking May 24-26, 2024 I will deliver my presentation at Sunday 26 17.30 – 18.15 on Heidegger and Sunyata. I will share some thoughts on the Question of Fundamental Ontology as to the Meaning of Being in General, posed in Being and Time paragraph 83. 


The line of thought follows the idea that in his battle against the old metaphysics Heidegger might have an ally in the buddhist thinker Nagarjuna and the non-metaphysics of Sunyata. In the very last paragraph of his unfinished book Heidegger raises a concern “daß die Gefahr besteht, das »Bewußtsein zu verdinglichen«”. He touches on the danger of "reifying consciousness." With it he poses some other related questions which give the opportunity to delve into a comparison with Mahayana Buddhism as I will defend the thesis that Nagarjuna and buddhism see exactly this as the main task of critical thinking: to overcome “die Herrschaft dieser Verdinglichung”. The question is: What is this ‘thing-making’ and “Why does this reification come to dominate [our thinking] again and again?”


At the same time I am willing to defend the thesis that this: the task of overcoming reification is a major task and duty for any contemporary philosopher. So why is this question raised only at the end of Sein und Zeit? And what has this to do with what we could call a Heideggerian-Buddhist Therapy?


De Wijsgerige Jaargang

In september zijn we weer van start gegaan met twee wijsgerige leergroepen waarmee we een jaar lang reizen door de werelden van de filosofie:


Van Griekenland naar India en via China naar Afrika.
We zijn na de westerse en de islamitische filosofie in dit nieuwe jaar begonnen met de Indiase filosofie, hebben aansluitend de leer van de Boeddha en het boeddhisme bestudeerd en onderzochten toen China en de Chinese filosofie


Nu reizen we door naar


Afrika en de Afrikaanse filosofie 


We doen dat dinsdagavond ONLINE en op de donderdagmiddagen LIVE in Den Haag.


Heb je interesse en wil je meedoen?


Mail naar info@anz.nu of app Peter op 06-16298552Komende retraite: SACRALITEIT

De eerstvolgende retraite houden we van 28 nov (avond: aankomst) t/m 1 december 2024

We filosoferen en mediteren in een Belgisch klooster rondom een nader te bekend maken THEMA: ?

De retraites begeleid ik al meer dan 25 jaar samen met Erik Boers, meester in de dialoog.EN VERDER is er 1

Wijsgerige Verdiepingsdag (Samen filosoferen op zondagen)


Dat doen we op 2 juni: VERDIEPINGSDAG rondom Afrika en Afrikaanse filosofie


Met een reader lezen en bespreken we dan : Heinz Kimmerle’s ‘Filosofie van Afrika’.


Daarnaast lezen we, in het engels, en bespreken we, in het Nederlands,  Kwame Gyekye over het ZELF.

Gyekye is een Ghanese filosoof, die zijn eigen uitgangspositie, geworteld in het Akan-denken, gebruikt om tot universele inzichten te komen. Vooral zijn theorie aangaande 'de persoon' zijn het overdenken en bespreken meer dan waard.


Kosten €35 per deelnemer, incl. de reader.


Meedoen? Opgeven kan door aanmelding via wijsgerigleven@mail.com dan wel in de les.


Met 6 deelnemers gaat het door. Dan krijg je ook de reader en het artikel van Gyekye toegestuurd die dan verder (gedurende de komende lessen en ver daarna) als achtergrondinformatie kunnen dienen.


Meer info?

Mail naar info@anz.nu, of app Peter op 06-16298552Wat de vorige keer nog Nieuws was: 


Dag van de Filosofische Praktijk

Op zaterdag 13 april begeleid ik aan de ISVW een workshop rondom mijn wijsgerig visie-kompas

Dat doe ik in het kader van de Dag van de Filosofische Praktijk. Hier kun je kennismaken met verschillende facetten van het filosoferen in de praktijk. 


Het wijsgerig visie-kompas

Het filosofisch of wijsgerig visie-kompas heb ik ontwikkeld vanuit ‘de 6 klassieke systemen van de Indiase filosofie’. Met een korte inleiding tot deze ‘visies’ (darshanas) laat ik zien hoe dit model enerzijds toegepast kan worden om de enorme diversiteit aan verschillende wijsgerige tradities binnen de wereldfilosofie te duiden èn met elkaar te vergelijken; anderzijds wil ik laten zien hoe dit kompas als vragen-model praktisch toepasbaar is binnen de wijsgerige visie-coaching.Ik doe dat dan in omgekeerde volgorde. Hierdoor worden deelnemers uitgedaagd er zelf mee aan de slag te gaan.


Meer info vind je hier: op de site van de VFP


Nieuwe blog: Nagarjuna in de praktijk 

Tijdens de vorige retraite lazen we teksten van Nagarjuna, de Tweede Boeddha. Hoe pas je zijn absolute nietigheidsleer toe binnen de relatieve werkelijkheid waarin wij leven?


De Wijsgerige Jaargang

In september zijn we weer van start gegaan met twee wijsgerige leergroepen waarmee we een jaar lang reizen door de werelden van de filosofie:


Van Griekenland naar India en via China naar Afrika.


We doen dat dinsdagavond ONLINE en op de donderdagmiddagen LIVE in Den Haag.


We zijn na de westerse en de islamitische filosofie in dit nieuwe jaar begonnen met de Indiase filosofie, hebben aansluitend de leer van de Boeddha en het boeddhisme bestudeerd en we richten ons nu op de


China en de Chinese filosofie


Heb je interesse en wil je meedoen?


Mail naar info@anz.nu  of app Peter op 06-16298552Komende retraite: SACRALITEIT

De eerstvolgende retraite houden we van 5 t/m 7 april. 

We filosoferen en mediteren in een Belgisch klooster rondom het thema SACRALITEIT

Wat betekent dat voor ons? Wijsgerige Verdiepingsdag (Samen filosoferen op zondagen)


Deez dag hebben we gewijd aan het bestuderen van de SUN TZU: 

Filosofie als wapen in tijden van crisis 


Meer info?

Mail naar info@anz.nu, of app Peter op 06-16298552