Zeven Principes voor Wijsgerige Coaching


Zeven principes voor wijsgerige coaching:


1  De client is ook een wijsgeer


2  De wijsgerige coach en de client zijn gelijk in hun zoektocht naar geluk en wijsheid


3  De client is vindingrijk genoeg in zijn/haar zoektocht


4  Het doel is deze vindingrijkheid te bevragen, uit te dagen, te ondersteunen en te stimuleren


5  Dit wijsgerige coachingsproces betreft de gehele persoon


6  Het stellen van vragen gaat het beantwoorden ervan te boven


7  Wijsgerige coaching betreft verandering en het zetten van de juiste stappen in de zoektocht


EN:


De wijsgerige coach stimuleert waar mogelijk het filosofisch-kritische denken en het meditatief-reflectieve contempleren
Opgesteld in 2015 door Peter van Hooft