5. China en de Chinese filosofie

CHINA en de Chinese filosofie


INLEIDING

De Chinese filosofie kenmerkt zich door een praktische inslag. De twee hoofdstromingen: het Confucianisme en het Taoïsme richten zich enerzijds op de wereld: het sociale leven, op het naleven van rituelen en regels die ons vormen tot gepast burgerschap en anderzijds richt het Taoïsme zich op de individuele ontwikkeling van het zelf, waarbij  bevrijding van alle normen voorop staat: zij streven een vrij zwerven in de wereld na. Tezamen verhouden zij zich tot elkaar als Yang en Yin en beide richtingen laten zich dan ook inspireren door de I TJING, het Boek der veranderingen, wellicht het oudste filosofische boek aller tijden waarin de werkingen van deze oer-energieën centraal staan . Dit evenwicht raakt uit balans door de komst van het boeddhisme vanuit India en daarna is niets meer hetzelfde. In 4 lessen volgen wij deze ontwikkelingen binnen de Chinese filosofie op de voet.


1. China: Orde in chaos 
De Chinese filosofie begint, tijdens het Tijdperk van de Strijdende Staten, nog voor Confucius, als een reflectie op geweld. De wortels van filosofisch denken zijn veel verder terug te traceren dan die van de westerse filosofie. Wat weten we van deze heel vroege vormen van filosofie? Tevens een overzicht van het cultuurgebied China, het land en de geschiedenis.

2. Confucianisme: Rituelen vormen de mens
Confucius is de meest invloedrijke filosoof ter wereld. Het confucianisme vormt een blijvende factor in al het Chinese denken en handelen. Het reguleert de dagelijkse gang van zaken en biedt een filosofisch-sociale onderbouw voor de gehele Chinese maatschappij. We bespreken enkele van de grote denkers uit deze traditie en de zo belangrijke plaats van het ritueel in deze traditie.

3. TAOisme: De Weg die zich vormt door het begaan
Naast het Confucianisme is het Taoïsme bepalend voor alle Chinese cultuur. Deze wonderbaarlijke levensfilosofie biedt een op zichzelf staand, maar ook aanvullend perspectief, dat de Chinese filosofie in balans brengt. We bespreken de TAO TE TJING van Lao Zi en het onnavolgbare werk van Chuang Zi met zijn vlinderdromen. We zien dat hier duisternis licht in balans brengt en mogelijk maakt.

4. Drie Grote Vormers van de Chinese cultuur & filosofie (Wat is Chinese filosofie?)
We bezien hoe het boeddhisme, rond het begin van onze jaartelling, China binnentrok, om langzaamaan een Chinees boeddhisme te worden door een wisselwerking aan te gaan met het eerder in dit onderdeel besproken Confucianisme en Taoisme. Tezamen vormen zij de drie Grote Vormers van de Chinese filosofie. We bespreken de Grote Patriarchen en beroemde kloostertradities. Zo kunnen we de vraag naar het wezen van de Chinese filosofie beantwoorden. 


Favoriet citaat: je geest is als een boom die groeit, het is geen vat dat gevuld moet worden.


Resultaat: door deelname aan deze cursus verkrijg je overzicht van en inzicht in de Chinese filosofie. Hierdoor krijg je ook een beter begrip van de politieke drijfveren van het moderne China. Tevens leer je de belangrijkste denkers en de belangrijkste vormen van de Chinese cultuur kennen. Daarnaast zien we hoe praktisch toepasbaar filosofie kan zijn. Alle Chinese filosofie draait om het vinden van een balans. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het YIN/YANG symbool, hiernaast weergegeven. Het belang van van het vinden van een balans in ons eigen leven  speelt door alle lessen heen.


Wanneer?

ONLINE

1: dinsdag 26 mrt 2024 - 20:00 
2: dinsdag 2 apr 2024 - 20:00 
3: dinsdag 9 apr 2024 - 20:00
4: dinsdag 16 apr 2024 - 20:00 


LIVE in Den Haag

1: donderdag 28 mrt 2024 - 14:00 – 
2: donderdag 4 apr 2024 - 14:00 – 
3: donderdag 11 apr 2024 - 14:00 – 
4: donderdag 18 apr 2024 - 14:00 


Deelnemen? 

Vragen? 

Mail naar wijsgerigleven@mail.com of bel met Peter (06-16298552)


Aanbevolen literatuur: 

Michael Puett. De Weg, wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren.

Zie verder de literatuurverwijzingen onder 'wijsgerig leven'.


NB De opgegeven literatuur is nooit verplicht, wel aanbevelingswaardig. Je krijgt genoeg denkstof mee vanuit de lesoverzichten en de bijgeleverde teksten.