Wijsgerige Verdiepingsdagen 2023-24


Wijsgerige Verdiepingsdagen 2023-24


Eerstvolgende verdiepingsdagen: INDIA (zie hieronder)


De Wijsgerige Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid filosofische thema's die in de Wijsgerige Jaargang worden behandeld verder uit te diepen. We doen dit door voor het thema relevante, originele filosofische teksten te lezen en te bespreken. Vervolgens relateren we dit aan ons dagelijkse leven. Wat betekent dit (rechtvaardigheid, vrijheid, filosofie, etc.) nu voor mij, voor ons?


Waar? Wanneer? Hoe?

Plaats: Peter's Wijsgerige Stek in Zoetermeer

Tijden: Steeds op zondagen 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €35,- p.p. per bijeenkomst. Incl. reader


Meedoen of vragen? Graag opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)


Wijsgerige Verdiepingsdagen (WEST)


1] Zondag 1 oktober: ARCHÈ-dag: 
wat is jouw ARCHÈ?Vind je eigen ARCHÈ: een beproefde methode helpt om je richting te vinden in de geschiedenis van de filosofie, in de Wijsgerige Jaargang en in je eigen leven. Deze methodiek heb ik ontworpen vanuit de wereldfilosofie en zoals velen al hebben ondervonden kun je in één middag een idee krijgen van waar het voor jou nu echt om draait, wat jouw doel is, waar je je inspiratie vandaan haalt en waar je aan kunt werken binnen de Jaargang en jawel, in je (jouw eigen) leven. Zie ook onder BLOGS. P.S. deze oefening heb ik ook beschreven in het boek Hoog Spel, Filosoferen in de Praktijk. Oefening 17


2) Zondag 15 oktober: Aristoteles en de Ethica

We lezen elk jaar opnieuw uit de Ethica Nicomachea. Een tekst die al vele keren heel bruikbaar is gebleken wanneer we vragen: hoe te leven? We onderzoeken m.n. zijn ideeën over de Middenweg en de deugden. Incl. reader


3) Zondag 29 oktober: Plato lezen, Socrates begrijpen

Plato lezen, Socrates begrijpen
Samen lezen en denken we rondom Plato en Socrates. “Alle westerse filosofie is een kanttekening bij Plato”. Dat citaat onderschrijf ik en ik voeg er aan toe: Maar al het denken van Plato vindt zijn bron in Socrates. Geen filosofie zonder Plato, geen filosoferen zonder Socrates. Plato lezen geeft een filosofische openbaring, een wijsgerige oefening èn een literair genot. Incl. reader.


4] Zondag 12 november: ARCHÈ-dag [2]

Aangezien er maar een beperkt aantal deelnemers (8) kunnen meedoen en de eerste ARCHÈ-dag vol zat, is er de mogelijkheid deel te nemen aan deze tweede dag waarin we op zoek gaan naar jouw ARCHÈ.


[5] Zondag 19 november: Socratische dialoog
We passen de socratische methode toe waarover we lazen in bijeenkomst 3. We doen dit aan de hand van een nader te bepalen thema, waaruit we een voor de deelnemers relevante vraag distilleren en we gaan dan op zoek naar mogelijke antwoorden.


VERDIEPINGSDAGEN rondom Islamitische filosofie 


6] zondag 12 december
Gedurende de eerste wijsgerige verdiepingsdag rondom de Islamitische filosofie (op r) lezen en bespreken we originele in het Nederlands vertaalde filosofische teksten van beroemde islamitische wijsgeren als 
Al-Kindi, grondlegger van de falsafa, 
Al-Razi, de arts-filosoof die filosofie zag als medicijn voor de ziel en ook van 
Al-Ghazali 'vijand van de filosofie'. 
Averroes, beroemd tot in het Vaticaan en 
Sohrawardi, filosoof van het licht. 


7] zondag 17 december
Lezen en bespreken we beroemde soefi-filosofen en nog veel beroemdere soefi-dichters 

Met Originele, vertaalde filosofische teksten van beroemde islamitische soefi-filosofen als Al Arabi en Mullā Ṣadrā Shirazi, alsmede Wijsgerige gedichten en liefdespoëzie van nog veel beroemdere mystieke dichters als Rumi en Hafez.


VERDIEPINGSDAGEN rondom India en de Indiase filosofie


Zondag 21  januari houden we de Eerste Wijsgerige Verdiepingsdag rondom de ‘Grondslagen van de Indiase wijsbegeerte’: we lezen en bespreken teksten uit de Vedas, de Upanishaden en de Bhagavad Gita. Deze meest heilige teksten voor het hindoeïsme draaien rondom filosofie, meditatie, rituelen en het Zelf. Na een 'close reading' bespreken we de vraag wat deze teksten voor ons en ons dagelijkse leven kunnen betekenen.


Zondag 28 januari houden we de Tweede Wijsgerige Verdiepingsdag. Dan lezen en bespreken we teksten uit de latere Indiase filosofie, m.n. uit de 6 klassieke filosofische systemen: Nyaya en Vaisheshika; Samkhya en Yoga; Mimamsa en Vedanta. Deze systemen behandelen achtereenvolgens: taal en logica, de Wereld, het Zelf en het lichaam, de middelen en het doel. Filosofischer gaat het niet worden! Deze teksten die aangeleverd worden in twee verschillende readers  vormen tezamen de basis voor alle daaropvolgende Indiase filosofie.


We betrekken we deze teksten steeds, waar mogelijk, op ons eigen leven.Deelnemen?

Wijsgerige Jaargangers hebben voorrang. Verder, als er plaats is, open inschrijving.


Kosten? €35 per deelnemer, incl. een reader (indien van toepassing)

Belangstelling of deelnemen? Mail naar info@anz.nu


Na het betalen van 'het tikkie', dat geldt als definitieve aanmelding, worden de desbetreffende reader en de link toegestuurd.
BINNENKORT vind je hier meer verdiepingsdagen voor 'het Oosten': 


Dan lezen en bespreken we teksten en inzichten vanuit de boeddhistische en Chinese filosofie.