BLOGs

BLOGS van aANZet


De blogs worden op dit ogenblik (december 2023) overgezet vanuit de oude website.


We doen dat zo:


We gaan wat categoriseren:

We plaatsen de laatste blog bovenaan.


Daarna verhuist  deze naar een passende categorie en voorlopig  i.o.m. het verloop van de Wijsgerige Jaargang:


Westerse filosofie

Islamitische filosofie 

Indiase filosofie

Boeddhistische filosofie

Chinese filosofie

Afrikaanse filosofie

Wereldfilosofie


Daarnaast hebben we de categorie:

Boeddho-socratische werkvormen, tevens voorbeelden van wereldfilosofie, natuurlijk.