Wijsgerige Leesgroep

De Wijsgerige Leesgroep

We lazen en bespraken, in de wijsgerige leesgroep, gedurende het afgelopen jaar 2021, een jaar lang, Sein und Zeit van Martin Heidegger. 

Daarbij volgde ik zelf weer college, bij Alfred Denker, Nederland's eigen Heidegger-expert. Inzet was te bezien hoe Heidegger aanzet tot zelf filosoferen.

Ondertussen is de leesgroep gestart met de Zollikoner Seminare, ook van Heidegger, nu in gesprek met psychiaters en psychotherapeuten. De inzet is hetzelfde, maar vooral toegespitst op de vraag wat Heidegger kan betekenen voor de praktische filosofie en voor de huidige psychotherapie. (Hier leggen we verbanden met ACT: Acceptance and Commitment Training.)

Interesse?

Mail naar wijsgerigleven@mail.com