Denkcursus

Wijsgerige Denk-Cursus


Rondom Filosofische Vaardigheden, het stellen van de juiste vragen en Kritisch Denken

In de Wijsgerige Jaargang leer je WAT de grote filosofen dachten. In deze korte, heel praktische cursus leer je HOE zij dachten.

Want zeg nou zelf: wat doen die grote filosofen nu eigenlijk? Wat is hun gereedschap? Is het mogelijk deze denkmiddelen toe te passen?

Leren we dan ook beter te denken?


Zo komen we tot de uitgangsvraag: Hoe kan ik vaardig(-er) leren denken?

Dat heeft van doen met o.a. het stellen van juiste vragen. Maar hoe doe je dat?


Daartoe heb ik een cursus ontwikkeld die over het algemeen plaats vind in 6 bijeenkomsten.

 

De opzet is als volgt:


  1. Kennis maken. Een kennismaking met elkaar, met filosofie en met filosoferen
  2. Wat zijn denkvaardigheden? Acht filosofische denk-vaardigheden
  3. Wat is denken? Hoe dit te oefenen? Acht denk-criteria   
  4. Wat is een gedachte? Acht denk-aspecten 
  5. Wat betekent GOED denken? Acht denk-deugden
  6. Wat betekent het zelf vaardig te kunnen denken?


In samenwerking met Grote Denkers als Socrates, Boeddha, Plato, Aristoteles, Descartes, Collingwood, en deelnemers.


Deze cursus is los te bestellen. Dat doe ik dan als freelance docent/gespreksleider.

Dan maken we er maatwerk van. De cursus is gemakkelijk uit te breiden, wat lastiger in te korten.

Geschikt voor gespreksgroepen, bedrijven, filosofieklassen en individuen.


Inschrijven of vragen? Mail naar info@anz.nu of bel met Peter 06-16298552


Hoezo kritisch denken?

Onder kritisch denken versta ik hier het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een helder, precies, relevant en inlevend (vragend) denken, zoals ontwikkeld in (specifieke lagen van) de socratische en boeddhistische tradities, aangevuld met toepassingen vanuit de informele logica en moderne psychologische inzichten aangaande oordeel- en besluitvorming.


Met methoden o.a. ontleend aan Socrates, de Stoa, het boeddhisme en The Foundation for Critical Thinking