aANZetgever


Beste lezer,


mijn naam is Peter van Hooft


Binnen aANZet ben ik werkzaam als aANZet-gever: organisator, free-lance docent, trainer, ARCHÈ-coach, begeleider in denk-processen, gespreksleider en onderzoeker, wat zich verder en inhoudelijk het best laat kenmerken door de omschrijving socratisch boeddholoog (voor zover bekend wereldwijd de enige).


In 1990 ben ik afgestudeerd te Leiden in de boeddhologie (MA boeddhistische filosofie en psychologie). Met een achtergrond in de Kunst

(-academie), Groepsdynamica (psycho-drama), Meditatie (Mindfulness en vipassana) en Martial Arts (hapkido, kendo en kyudo)  heb ik, door de jaren heen, theoretische en praktische elementen uit verschillende wijsgerige tradities samengebracht en toegepast in coaching, trainingen, lezingen en retraites. In 2000 kwam ik intensief in aanraking gekomen met het Socratische Gesprek en sindsdien begeleid ik regelmatig Socratische Gesprekken en dialogen. Zo werd ik dus socratisch boeddholoog.


Steeds draait het om de vraag: hoe kunnen we in onze tijd een goed (wijsgerig) leven leiden? 


Elk jaar organiseer ik (sinds 2010) een Wijsgerige Jaargang waarin ik werk met (minimaal) één groep studenten die een jaar lang filosofie volgen en zelf leren filosoferen. 


Door de jaren heen heb ik zo een eigen vorm van wijsgerige coaching en training ontwikkeld die draait om spiritualiteit, filosofie, kritisch denken, de kunst van het stellen van vragen, en ... de ARCHÈ. Het vinden, uitwerken en verdiepen van datgene waar het nu werkelijk om draait ....


Daarnaast doceer ik existentiele filosofie aan de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht


Heb je vragen over de cursussen, de Wijsgerige Jaargang?


Kijk dan eens verder op deze website. Heb je dan nog vragen?

Ben je benieuwd naar wat het wijsgerige leven voor jou zou kunnen inhouden?

Mail naar wijsgerigleven@mail.com


Heb je specifieke vragen, b.v. over ARCHE-COACHing?

Mail naar info@anz.nu


Of app/bel voor deze, soortgelijke en alle overige vragen, Peter op 06-16298552