Wijsgerige Coaching

Wijsgerige Coaching


WAT houdt Wijsgerige Coaching in?


Wijsgerige aANZet-coaching is een door Peter van Hooft ontwikkelde vorm en houdt in:

een intensieve, persoonlijke begeleiding, bij persoonlijke, dan wel professionele situaties die daarom vragen. De begeleiding vindt plaats vanuit een wijsgerig kader. We werken met wijsgerig-meditatieve oefeningen en een wijsgerige vragenmethodiek. Je leert deze middelen ook toe te passen.


Zo bouw je een eigen wijsgerige praxis op, waarbij je je doel scherp kunt stellen, dit in overeenstemming kunt brengen met je wereld- en zelf-beeld, je weet hoe je kunt herbronnen en wat je nu te doen staat. Daarbij werken we vanuit vier wijsgerige basis-vragen en het hierboven weergegeven model: mijn Wijsgerige Kompas. Dit pas ik toe tijdens de Wijsgerige Coaching:


De uitgangsvragen zijn dan :


Wat is jouw doel? 

Wat is je zelf-referentie? 

Hoe zit jouw wereldbeeld in elkaar? 

Wat is je inspiratiebron? 


Zo kom je tot je ARCHÈ: hetgeen waar het voor jou om draait. 


Dit filosofische coachings-traject bestaat in eerste instantie uit 1 + 5 stappen (bijeenkomsten). De eerste stap heeft een kennismakend en vrijblijvend karakter, waarbij gekeken wordt of het zinvol lijkt dit traject in te gaan. Daarna volgen desgewenst de hierboven aangegeven stappen. Dit kan de vorm aannemen van een meer duurzame wijsgerige begeleiding. 


Resultaat: na deze eerste cyclus weet je waar het voor jou om draait: je bent je bewust van je wijsgerige archè, je innerlijk kompas wordt werkbaar, je hebt je persoonlijke overtuigingen getoetst en aangescherpt en je weet weer waar je voor staat. Kortom: je zet stappen op weg naar een wijsgerig leven.


Meer weten over Wijsgerige Coaching? Klik HIER

Meer weten over de geschiedenis van het Wijsgerige kompas en hoe dit te gebruiken? Klik HIER


Wil je nog meer weten? Ben je benieuwd wat dit zou kunnen inhouden? Wil je gewoon eens wat brainstormen over wat dit voor jou zou kunnen betekenen?


Mail Peter: info@anz.nu of bel: 06-16298552

Vragen staat vrij!


Een kennismakingsgesprek kost je ook niets dan tijd en je komt er rijker uit dan je dacht te zijn!


Zie verder ook HIER: de wijsgerige coachingspricipes.