De school voor Wijsgerig Leven

Wijsgerig Leven


geeft aANZetten tot wijsgerig leven en gaat daarmee, indien mogelijk, van A Naar Z

 

Veel hiervan vind je terug in de opzet van de Wijsgerige Jaargang, waarin het concept van wereld-filosofie in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling wordt uitgewerkt. We beginnen, met elk onderdeel, vanuit het (eigen) begin van de filosofie en maken dan een jaar lang kennis met en filosoferen vanuit de Wereld-filosofie, waarbij meditatie en kunst een prominente rol spelen. 


In de Wijsgerige Jaargang 2.0 gaan we (eens in de twee jaar) verder met nog meer praktische toepassingen: filosofische vaardigheden en kritisch denken staan hier centraal. Interesse? mail naar info@anz.nu, of app naar Peter


Sinds ruim 10 jaar wordt zo het concept van de wereldfilosofie uitgewerkt en vorm gegeven. We doen dit door gedegen onderzoek naar de inhoud van de 4 Grote Wijsgerige Tradities: de Grieks-Christelijke, de Indiase, de Chinese en de Boeddhistische tradities. Dit is later uitgebreid met de Islamitische en Afrikaanse filosofie. Dit alles levert materiaal voor de Wijsgerige Jaargang. Dit vindt plaats op theoretisch en meer praktisch niveau.

Doel is het helpen ontwikkelen van een wijsgerige houding d.m.v. activiteiten die kunnen bijdragen aan een wijsgerig leven: filosoferen, kunstbeschouwing en mediteren. Bron is het onderzoek naar de Wijsgerige Tradities binnen de Wereldfilosofie en met name het erfgoed van Socrates en de Boeddha. Meest centrale middelen zijn de socratische dialoog, de kunst van het vragen stellen en aandachts-meditatie. Daarmee onderzoeken we ons zelf (jij, ik en wij), onze wereld en de relatie daartussen (ons wereld-beeld). Daarmee helpen we je een ander, ruimer perspectief op werk en leven te ontwikkelen. Wat weer bijdraagt aan ontwikkelen van een open, wijsgerige houding. 


Geen tijd om een jaar lang te filosoferen vanuit deze aANZetten tot een eigen wijsgerig leven?


Andere kernactiviteiten van de School voor Wijsgerig Leven zijn:

wijsgerig-meditatieve Coaching

het organiseren en begeleiden van wijsgerig-meditatieve Retraites en

het geven van lezingen, cursussen, trainingen en workshops rondom 'het wijsgerige leven', kritisch denken, filosofie en meditatie.

Met theoretische diepgang en praktische oefeningen. Wijsgerig werk in uitvoering. 


Dit gebeurt in overleg en op maatContact?


e: info@anz.nu, of app naar Peter, op

06 -16 29 85 52 en maak een vrijblijvende afspraak


Over de school voor wijsgerig leven

De School voor Wijsgerig leven is verbonden met  het erfgoed van de Wijsgerige Tradities zoals deze in de Wijsgerige Jaargang worden bestudeerd en toegepast, maar meer specifiek en wijsgerig praktisch ook met Het Nieuwe Trivium. Dit blijkt o.a. uit onze gezamenlijke retraites en Socratische Gesprekken, maar ook uit het feit dat aANZet voorheen de Academie voor Wijsgerig Leven als centrale broedplaats koesterde, maar onder invloed van gesprekken, de volgende passage en de missie waar deze voor staat, de term ‘Academie’ (verbonden met Plato), veranderde in ‘School’, van het Griekse scholè, dat ‘vrije ruimte’ betekent. 


“Een school is oorspronkelijk een vrije ruimte, een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat ‘het goede leven’ inhoudt. Een school is een plek waar we voor even bevrijd zijn van de taak om de kost te verdienen, voor onze naasten te zorgen of met andere belangen in de weer te zijn. Scholing is het gebruikmaken van deze vrije ruimte, om te onderzoeken welke ideeën richtinggevend zijn voor onze praktijk, waar het ons ook weer om begonnen was, wat de betekenis is van de woorden of begrippen die ons handelen leiden. Het is een onderzoek dat erop gericht is onze praktijk naar een hoger niveau te tillen. Het is een gezamenlijk onderzoek, omdat wij onze woorden en ideeën het beste kunnen ‘scherpen’ aan die van anderen. En door het onderzoek ontwikkelen we een onderzoeksgemeenschap waarin iedere deelnemer een eigen visie kan vormen, een persoonlijk beeld van uitmuntend handelen. Tevens scheppen we daardoor de mogelijkheid een gemeenschappelijke visie te creëren.” Vrije Ruimte, Filosoferen in Organisaties, door Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert, p. 15


Deze school bevindt zich niet per se ergens op een vast adres, maar daar waar we leren beter samen te denken en samen te zijn. Met filosofie, kunstbeschouwing en meditatie. Deze elementen zijn in staat om Vrije Ruimte te creëren. Het is het doel van de School voor Wijsgerig leven middelen te vinden om deze te integreren in ons dagelijks bestaan, werk en handelen. 


"I believe that the classroom, broadly construed, is one of the few remaining sacred spaces in our culture where we can respectfully wrestle with ideas." Sam Imbo. (Keniaans denker en docent.)