Wijsgerige Jaargang


De Wijsgerige Jaargang 2023-24:


Ook het komende jaar gaan we (voor de 13e, achtereenvolgende keer) op reis door de wereldfilosofie.


We bezoeken en onderzoeken de Europese, Chinese, Indiase en Boeddhistische, de Islamitische en de Afrikaanse cultuur en filosofie.

Ook nu zal er weer een zekere nadruk liggen enerzijds op filosofie in context:

de relatie tussen 'de filosofie' en de specifieke cultuur waarbinnen deze is ontstaan,

anderzijds op de geschiedenis van de filosofie als spiegel voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.


We geven een overzicht van het rijke spectrum aan vormende ideeën die ten grondslag liggen aan de diverse culturen en het belang dat deze hebben voor ons, wereldburgers. En dus voor jou.


We beginnen onze reis in het Avondland, reizen dan naar het Nabije Oosten, om in het Nieuwe Jaar Het Verre Oosten (India, China en Japan) en tot slot Afrika te exploreren.


Jaargangers krijgen desgewenst  persoonlijke reisbegeleiding van de docent.


"In één jaar gaat er een wereld aan filosofie voor je open!"


Meer weten? Klik HIER