INTRO


aANZet & Peter, aAN Zet met Peter


aANZet is in 2000 opgericht door Peter van Hooft. Hij wilde, met aANZet, wijsbegeerte, opgevat als een balans tussen Filosofie & Meditatie, een plek geven binnen zijn werkveld:het onderwijs en mensbegeleiding, opdat een ieder zou kunnen gaan van A Naar Z.


aANZet richtte zich in eerste instantie op de onderwijssector waarbinnen ik toen werkte: moeilijk opvoedbare jongeren en de goed opgevoede volwassenen die hen begeleiden: de docenten en trainers waarmee ik samen werkte. 


Hierbij liet ik me (als socratisch gespreksleider* en als boeddholoog**) waar mogelijk inspireren door het erfgoed van Socrates & Boeddha. Door de jaren heen leerde ik, tijdens mijn banen, reizen en studies, steeds andere wijsgerige tradities kennen binnen de Wereldfilosofie, die ik elk jaar weer vorm geef binnen de Wijsgerige Jaargang, een jaar lang filosofie leren aan en leren filosoferen met groepen. Deze opzet heb ik steeds verder uitgewerkt en nu biedt aANZet vooral vernieuwende, re-organiserende perspectieven die toepasbaar zijn in werk, organisaties en persoonlijk leven


Binnen aANZet ben ik werkzaam als aANZet-gever: organisator, free-lance docent, trainer, ARCHÈ-coach, begeleider in denk-processen, gespreksleider en onderzoeker, wat zich verder en inhoudelijk het best laat kenmerken door de omschrijving socratisch boeddholoog (voor zover bekend wereldwijd de enige).


In 1990 ben ik afgestudeerd te Leiden in de boeddhologie (MA boeddhistische filosofie en psychologie). Met een zich uitbreidende achtergrond in de Kunst, Groepsdynamica (psycho-drama), Meditatie (Mindfulness en vipassana) Martial Arts (hapkido, kendo en kyudo)  en psychologie (ACT) heb ik, door de jaren heen, theoretische en praktische elementen uit verschillende tradities samengebracht en toegepast in coaching, trainingen, lezingen en binnen retraites. Steeds draait het om de vraag: hoe kunnen we in onze tijd een goed (wijsgerig) leven leiden? 


Elk jaar organiseer ik (sinds 2010) een Wijsgerige Jaargang waarin ik werk met een groep studenten die een jaar lang filosofie leren en leren filosoferen. 


Door de jaren heen heb ik zo een eigen vorm van wijsgerige coaching en training ontwikkeld die draait om de ARCHÈ.

Het vinden, uitwerken en verdiepen van datgene waar het voor jou/jullie nu werkelijk om gaat ....


Heb je vragen over de cursussen, de Wijsgerige Jaargang?

Heb je vragen over ARCHE-COACHing?

mail naar info@anz.nu

Voor deze, soortgelijke en alle overige vragen, app/bel Peter op 06-16298552


Of: kijk verder op deze website.


* socratisch gespreksleider: iemand die de socratische methode toepast op twee- en groepsgesprekken

* boeddholoog iemand die is afgestudeerd in de boeddhologie: de wetenschappelijke studie van het boeddhisme