Islam. Filosofie. Falasafa

Al Kindi, eerste filosoof in de Islam, aan het woord:


In de Trouw van afgelopen zaterdag*  stond een mooi essay over “het linkse ongemak over  Israel”.

Het eindigt met de volgende zin

:

“Rechtvaardigheid start niet met een onderscheid tussen wij en zij. Rechtvaardigheid gaat uit van een gedeelde menselijkheid. Wie vanuit een rechtvaardigheidsperspectief kritiek wil leveren op schendingen van mensenrechten, doet dat ongeacht wie ze begaan en waar ze plaatsvinden." 


Dat deed me denken aan een uitspraak van  Al Kindi. Hij zei:


“De filosoof moet kennis zien te verkrijgen onafhankelijk vanuit welke bron zij stamt, ook als zij van vreemde volkeren stamt en uit landen ver van ons vandaan. Want voor de waarheidszoeker is dit de hoogste waarde: geen waarheid mag worden weggemoffeld, geen vertegenwoordiger ervan genegeerd, want de waarheid verdrukt niet, maar verheft allen.” 

(Alkindi “On First Philosophy” 1974: 97,103, Vert. pvh)


Al Kindi was een vroege Islamitische denker (801-873), die een belangrijke rol speelde bij het introduceren van de Griekse filosofie in de wereld van de Islam. Hij overzag de vertalingen die in het Huis der Wijsheid in Bagdad werden gemaakt, waaronder een aantal werken van Plato and Aristoteles.


We hebben hem gelezen op de zesde Wijsgerige Verdiepingsdag van dit jaar, de eerste die we wijden aan de Islamitische falsafa, d.w.z. islamitische wijsbegeerte, voor zover deze beïnvloed was door de Griekse filosofie. Hierna (zondag 17 december) concentreren we ons op de mystieke filosofie van de Islam, met beroemde soefi-filosofen als Ibn Arabi en nog veel beroemdere soefi-dichters als Rumi: “Wat jij zoekt, zoekt jou”.


Interesse? Zie www.anz.nu Voor een aanzet tot wijsgerig leven met Peter van Hooft.Foto: Bibi-Khanym moskee in Samarkand, door Peter van Hooft


* 2-12-2023.Tijdgeest p. 30